Usa ka information dissemination ang gipanguluhan sa atong Anti-Smoking Apprehension Team nga nagpahibalo ug nagtsek sa mga tricycle kung aduna kini Anti-smoking sticker subay sa Municipal Ordinance No. 2017-01 “Municipal Comprehensive Anti-Smoking Ordinance”, karong adlawa, Agosto 27, 2019.

Upat ka grupo sa task force ang nagpangalap sa impormasyon ug nagmando sa atong mga tricycle driver nga magbutang na ug sticker.

Sa Agosto 29, 2019 magsugod ang opisyal nga dakop sa mga nilabag sa maong balaod ug makabayad ug:

1500.00 (1st offense)
2000.00 (2nd offense)
2500.00 (3rd offense)