Magtinabangay kita alang sa kaayuhan sa atong kinaiyahan.

Bawal na ang paggamit sa selopin/sando bags, styrofoam products ug uban pang matang sa “single-use plastics” subay sa Municipal Ordinance o. 2020-08

Kamo gina awhag sa paggamit ug bayong, basket, ecobags ug uban pang reusable/recyclable materials isip puli sa Single-use plastics

Daghang Salamat!