Ubay-ubay ka mga paresan ang gipangkasal sa opisina sa Municipal Civil Registrar (MCR) karong bulan sa Enero. Gipanguluhan kini sa atong halandong Mayor Chelita C. Amatong, nga maoy Solemnizing officer. Kaniadtong January 6, 2022, naghiusa sila Mr. Kim Carlo Bautista og Ms. Marielle R. Castro; samtang sa January 18, 2022 sila Mr. Aldin V. Perales og Ms. Joan B. Lumayno, og kadtong January 28, 2022, sila Mr. Derick A. Mejorada og Ms.Trisha Dianne E. Nastor, Mr. Bryan M. Lamintao og Ms. Rachelle Mariano, Mr. Jhun Jay D. Layson og Ms. Cristhel R. Albit, Mr. Orly L. Verano og Analiza C. Soliva, og sila Mr. Constant James S. Claro og Janelle G. Pedro . 

              Matud pa sa mensahe ni Mayor Chickay ngadto sa mga gipang kasal, “Akong dakong kalipay nga mamahimong parte sa panaghiusa sa adlaw nga giselyohan ang ilang paghigugmaay. Ako manghinaut nga ang ilang kaminyoon mamahimong mabungahon, mabolokon, ug kanunay ipagtigbabaw ang pagsinabtanay sa usa’g usa bisan pa man sa mga problema nga moabot sa ilang kinabuhi, inubanan sa pag ampo ngadto sa labawng makagagahum“. 

         Sa laing bahin, adunay mga registered Birth, Marriage, og Death Certificate sa bulan sa Enero.  Adunay 63 kabuok nga nagproseso sa ilang Birth Certificate, 47 kabuok sa Marriage Certificate, og 48 kabuok Death Certificate ang nag proseso sa ilang mga dokumento sa atong opisina. Mao kini ang atong basihan sa monthly reports nga ipasa sa opisina sa PSA, Davao de Oro Provincial Office. 

        Andam sa kanunay ang opisina sa MCR nga mo tabang og mo tubag sa mga pangutana og ginakalibugan sa inyong mga dokumento para masulbad kini. | by Cheene Rose Cayabo-Colinog