Kini nga adlaw naga-simbolo sa hiniusang pagtinabangay ug pakiglambigit alang sa kagawasan sa atong nasod. Busa, isip mga Pilipino, padayon kitang magtinabangay, maghigugmaay, ug magrespetuhay sa atong isig ka tawo. Ug bisan pa man sa unsang kalisod mahitungod sa mga pagsulay magpabilin kitang lig-on ug maampuon. Alang sa kalambuan sa atong lungsod sa Nabunturan ug sa tibuok nasod sa Pilipinas, magkahiusa kita sa kanunay.

Happy 124th Independence Day!