Nabunturan Hymn

Magarbohong hugyaw’g singgit
Ang katawhan madasigon
Mga tawo managsangpit
Ang tanan managkatipon
Kauswagan di mahinggpit

Kon walay panaghiusa
Kinahanglan managdait
Sa buhaton mag-usisa

Refrain

Nabunturan, tungod sa imong kaanyag
Nabunturan, tungod sa imong bahandi
Daghan kanimo’ng nangabihag
Daghan kanimo’ng nangabuhi
Nabunturan, kaming mga anak mo
Sa kanunay nagamahal kanimo
Kay ang among kabulahanan
Nagagikan kanimo ang tanan